επιτυχής εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας

 

Στην μεγαλύτερη και παλαιότερη Ελληνική Βιομηχανία Υγρών Καυσίμων μετά την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας ULTRA, σημειώνεται σημαντικό ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

περισσότερες πληροφορίες

τηλ. 801 11 25222

 αστική κλήση για όλη την Ελλάδα

υγρών καυσίμωνeXTReMe Tracker