ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KESECO

Η έρευνα και ανάπτυξη είναι μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της εταιρίας  KESECO CO., LTD. Για τον σκοπό αυτό έχει ιδρυθεί το ΚΕΝΤΡΟ  ΈΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KESΕCO KESECO R&D CENTER που έχει αναγνωριστεί από την Κορεάτικη Ένωση Βιομηχανικής Τεχνολογίας “ΚΟΙΤΑ”  KOREA INDUSTRIAL TECHNOLOGY ASSOCIATION στις 14 /10/2010.

 

Screenshot Studio capture #379

 

Το Κέντρο R & D της KESΕCO  έχει την ευθύνη για την επιστημονική οργάνωση και εφαρμογή ερευνών και πειραμάτων, με σκοπό τη βελτίωση όλων των φάσεων λειτουργίας της βιομηχανίας. Τα πορίσματα των ερευνών θα χρησιμοποιούνται στον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των προϊόντων της. Θα παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα παρέχει καινοτομικές και πρωτοπόρες λύσεις στην ανάπτυξη νέων λύσεων στον τομέα της τεχνολογίας της υπεραγωγιμότητας .

Για την επίτευξη των υψηλών του στόχων, το Κέντρο έχει στελεχωθεί από επιστήμονες  με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία,  βαθμό δημιουργικότητας και εφευρετικότητας.

koita

eXTReMe Tracker