Πληροφορίες


1η Ερώτηση: Δοκιμή στο εργαστήριο

Απάντηση: O εξοικονομητής ηλεκτρικής ενέργειας ULTRA είναι  πιο αποτελεσματικός για  φορτίο με δραματική διακύμανση της κατανάλωσης ενέργειας.  Μπορούμε να πάρουμε ένα καλό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας σε σύντομο χρονικό διάστημα για κάποιο  φορτίο. (Για παράδειγμα, το ενεργό φορτίο θα πρέπει να έχει μια μεγάλη διαφορά της μεταξύ της μέγιστης και της  ελάχιστης τιμής . Ορθότερος τρόπος δοκιμής είναι να εγκαταστήσετε τον εξοικονομητή ηλεκτρικής ενέργειας ULTRA σε μια συσκευή της οποίας ο συντελεστής φορτίου είναι μεγαλύτερος από >70%.

2η Ερώτηση: Γιατί το ULTRA δεν έχει το καλώδιο της γείωσης;

Απάντηση: Η συσκευή εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ULTRA θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με καλώδια τα οποία έχουν ροή ηλεκτρικού ρεύματος και αντίσταση. Όμως το καλώδιο της γείωσης δεν έχει ροή του ρεύματος και της αντίστασης.   Εξαιτίας αυτής της λειτουργίας, παρακαλούμε να μην συνδεθεί η συσκευή ULTRA με το καλώδιο της γείωσης.

3η Ερώτηση:  Πως το ULTRA μειώνει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος;

Απάντηση: . Η συσκευή ULTRA εξοικονομεί ενέργεια από το ηλεκτρικό ρεύμα, διατηρώντας την ένταση στην αρχική της τιμή και δεν επιτρέπει την αύξηση αυτής. Βασισμένη στην αρχή ανάκτησης της χαμένης θερμικής ενέργειας. Διότι εξαφανίζει τον συντονισμό του περιστρεφόμενου ηλεκτρο-μαγνητικού κύματος με αποτέλεσμα την μείωση της αντίστασης κατά την ροή ηλεκτρονίων.

ΠΡΙΝ
Για παράδειγμα: μία κατανάλωση εντάσεως 10 Α και τάσεως 220 Volt, αν τροφοδοτηθεί με ρεύμα, θα αυξηθεί η ένταση της σε 11 Α ως 12 Α. Κατόπιν τοποθετήσεως της συσκευής ULTRA, η ένταση παραμένει στα 10 Α. Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται το παραπάνω φαινόμενο, είναι πρωτοποριακός και ανεξάρτητος από τον συμβατικό τρόπο της διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (συνθ). Και στην περίπτωση που έχουμε διορθωμένο συντελεστή ( cosθ=1) πάλι θα προκύψει εξοικονόμηση.

ΜΕΤΑ copy

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξοικονομητής ηλεκτρικής ενέργειας ULTRA
eXTReMe Tracker