ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας ULTRA της KESECO.Τα νέα συστήματα ULTRA ενσωματώνουν την έρευνα και τεχνολογική εμπειρία 10 ετών, βοηθούν στην ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω παρακολούθησης, μείωσης και καταγραφής. Με την ανάλυση και αξιολόγηση πραγματικών δεδομένων υφιστάμενων εγκαταστάσεων, θα αναλυθούν οι τρόποι εξοικονόμησης που διασφαλίζουν τα συστήματα ULTRA KESECO και θα παρουσιαστούν παραδείγματα – case studies από μικρές και μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις με ποικιλία επεμβάσεων.

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2310 477522

 

ENERGY SAVING CONFERENCE

 

 

eXTReMe Tracker