Πιστοποιήσεις


ISO9001


ISObycrebiz

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9000:2000

Η πρωτοπόρος KESECO CO, LTD είναι πιστοποιημένη κατά τα Διεθνή πρότυπα: DIN EN ISO 9001:2000 από τον Γερμανικό φορέα πιστοποίησης NIS ZERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9000:2007

Η πρωτοπόρος KESECO CO, LTD είναι πιστοποιημένη κατά τα Διεθνή πρότυπα:
Κ S Q ISO:9001:2007 από τον φορέα πιστοποίησης CREBIZQM της Κορέας .
CE(household)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE

Η KESECO CO,LTD ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει πιστοποιήσει όλα τα προϊόντα της σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 73/23/EEC και 93/68/EEC ώστε όλα τα προϊόντα ULTRA να αποκτήσουν το Ευρωπαϊκό Σήμα CE. Η σήμανση CE επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Τα προϊόντα ULTRA που σημαίνονται με το ειδικό σήμα CE έχουν πιστοποιημένες ιδιότητες σύμφωνα με το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50178:1998 και το ειδικό TEST που έγινε από τον Οργανισμό Πιστοποίησης DASTEK.

Household Industrial Main
CE(household) CE(industrial) CE(main)

ROHS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ RoHS

Η KESECO CO,LTD ενδιαφέρεται για το περιβάλλον. Οι εξοικονομητές ULTRA έχουν Πιστοποίηση RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances). Σύμφωνα με το RoHS, οι εξοικονομητές ULTRA δεν χρησιμοποιούν βλαβερές και επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες.

ASFALISTIRIO-PROIONTON

ΑΣΦΑΛIΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PL

Οι εξοικονομητές ULTRA είναι ασφαλισμένο κατά οποιαδήποτε κινδύνου ή ζημιάς στο πλαίσιο της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PL τα οποίο διασφαλίζει όλους τους πελάτες του ULTRA σε όλο τον κόσμο.

EMC
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EMC
Τα προϊόντα Ultra έχουν εξεταστεί και πιστοποιηθεί για τις ηλεκτρομαγνητικές τους ιδιότητες και συμβατότητα σύμφωνα με EMC από το EMC LABORATORY της Κορέας.

KTL
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ KTL
KTL KTL2 KTL3

ILAC-certification-saving-rate
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ILAC – MRA, CNAS ( SAVING RATE )
Βαθμός εξοικονόμησης του Ultra πιστοπιήθηκε από το Ερευνητικό Ιστιτούτο της Κίνας

Certified by ILAC – MRA , CNAS about electicity saving rates in the China institute of electricity research


ILAC-certification-safety
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ILAC – MRA, CNAS ( SAFETY )
Certified by ILAC – MRA, CNAS about products safety in the China institute of electicity research
eXTReMe Tracker